Prakashdada Pimpalepatil

I am a simple persom with some extraordinary capabilities(people say yhis..)& some times I have also noticed that.

Thursday, September 07, 2006

Vande mataram.......

वन्दे मातरम्वन्दे मातरम्सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्सस्यश्यामलाम् मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्सुखदाम् वरदाम् मातरम् ॥ १ ॥वन्दे मातरम् ।
कोटि - कोटि - कण्ठ कल - कल - निनाद - कराले,कोटि - कोटि - भुजैर्धृत - खरकरवाले,अबला केन मा एत बले।बहुबलधारिणीम् नमामि तारिणीम्रिपुदलवारिणीम् मातरम् ॥ २ ॥वन्दे मातरम् ।
तुमि विद्या, तुमि धर्मतुमि हृदि, तुमि मर्मत्वं हि प्राणाः शरीरेबाहुते तुमि मा शक्ति,हृदये तुमि मा भक्ति,तोमारइ प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे ॥ ३ ॥मातरम् वन्दे मातरम् ।
त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीकमला कमलदलविहारिणीवाणी विद्यादायिनी,नमामि त्वाम् नमामि कमलाम्अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम् ॥ ४ ॥वन्दे मातरम् ।
श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्धरणीम् भरणीम् मातरम् ॥ ५ ॥
वन्दे मातरम् ।

Monday, August 21, 2006

my poems...............

होतो तसाच आहे
मीअजुनी तुझाच आहे मी...
आशा कसली, वेडच हे!

वेडापिसाच आहे मी...
आयुष्याचा जुगार हा

हरलो बराच आहे मी...
मैफल सरली केव्हाची

बसलो उगाच आहे मी...
श्वास मोजतो उरलेले

थकलो अताच आहे मी...
वादळ येते पुनः 'अजब'

तरिही उभाच आहे मी...
.......................................................प्र.बा.

aawadleli kavita....

भरात आहे..
ज्वानी भरात आहे, मदमस्त रात आहे, मुखचन्द्र मेनकेचा, माझ्या करात आहे!
जो ना दिसे कधीही, का पूजिता तयाल -नारायणास शोधा, नक्की नरात आहे!
ह्या चंद्र-रोहिणीला, भेटावयास आता, पाण्यातल्या दिव्यांची, आली वरात आहे
मी खोदतो कधीचा, आटून जाय तॄष्णा, केंव्हा मिळेल पाणी; कुठल्या थरात आहे?
फिरवून बोट माझे, ह्या ब्रेलच्या लिपीवर, मी शोधितो स्वत:ला, ह्या अक्षरात आहे!
घ्या आज शायरांनो, भरुनी हरेक प्याला दरिया रितेपणाचा, ह्या अंतरात आहे!
-

mazi kavita....

तुझ्या शहरात मी आलो, खुळ्यागत हिंडणे आलेनको त्या सावल्या आता उरी कवटाळणे आले
तुझ्या आल्या सयी काही, तुझ्याजोगे कुणी दिसलेतिथे चमकून माझ्या पावलांनी थांबणे आले
तुला मी भेटलो होतो, दिसांची त्या पळे झालीखरे आहे, तुझ्यानंतर मला न मोजणे आले
उन्हातान्हात धुंडाया निघालो स्वप्ननगरीलाधुळीच्या ऐवजी कैसे कपाळी चांदणे आले
तुझ्या नुसत्याच स्मरणाने पुन्हा बहरून मी गेलोमला नव्हते वसंताच्या घरी बोलावणे आले

Tuesday, July 04, 2006

kahich samajat nahi?????????

I am not getting what is going onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn its too profound tht iam not getting..................

Tuesday, June 13, 2006

The book I read

before some days I finished reding that bloody( a word from his book) book by chetan Bhagat a bloody iitian, I liked it but the way students around me taking it I didn't like. Becoz students get inspired with their bad deeds I try to follow them. Even I have listen about one of my friend that he took vodka becoz thodse fellows did it........otherwise its a good novel!!!!!!!!!

Sunday, May 14, 2006

Prakashdada Pimpalepatil

Prakashdada Pimpalepatil

This is next day & I don't know what I am working for since last day...what is going to happen with me?

Prakashdada Pimpalepatil

Prakashdada Pimpalepatil

This is next day & I don't know what I am working for since last day...what is going to happen with me?

Email-id:

And yes I have my own blog

today on 14th may 2006 I created my own blog...